اشتراک ویژه چیست؟

اشتراک ویژه به شما امکان میدهد تا با هزینه های ثابت و حداقل بتوانید فایل های بیشتری دانلود کنید (بدون پرداخت هزینه دیگر). بعد از خرید یکی از پلن ها وارد اکانت خود می شوید و روزانه به تعداد ذکر شده میتوانید بصورت رایگان فایل دانلود کنید.

 

اشتراک یک ماهه

169 هزار تومان

محدویت روزانه: 10 عدد
شامل: تمامی محصولات

اشتراک سه ماهه

372 هزار تومان

محدویت روزانه: 10 عدد
شامل: تمامی محصولات

اشتراک شش ماهه

739 هزار تومان

محدویت روزانه: 10 عدد
شامل: تمامی محصولات